WhatsApp Image 2022-01-27 at 7.15.26 AM.jpeg
 
 
 
Stand_Grey_Blue_Tie2-removebg-preview.png

 

UCAPAN SELAMAT DATANG
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak

Universiti Teknologi MARA (UiTM) bertujuan menyediakan pendidikan yang menghasilkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang produktif dan proaktif. UiTM menghasilkan peratusan tertinggi modal insan profesional bagi negara dan tugas ini memerlukan komitmen yang tidak berbelah bahagi daripada semua warga institusi dalam memupuk pelajar kita untuk berkembang secara akademik dan profesional supaya apabila mereka menamatkan pengajian, mereka dapat memangkin dan menyumbang kepada pertumbuhan pesat bangsa.

 

Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa merupakan jabatan yang memainkan peranan penting dalam menggerakkan pengurusan Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa di Universiti bagi memastikan kecemerlangan operasi kualiti akademik yang berimpak tinggi. Dengan matlamat utama untuk mempersiapkan dan menghasilkan graduan cemerlang untuk dunia berdaya saing masa depan, fungsi utama Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa adalah untuk mengurus dan meneguhkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran menerusi pentadbiran berkesan dari semua aspek asas kualiti. UiTM Cawangan Sarawak telah menerima pengiktirafan akreditasi daripada Malaysian Qualifications Register (MQA) bagi Diploma Pengurusan Halal dimana graduan menantikan masa depan yang cerah di dalam perkembangan industri nutrisi, perkhidmatan berkaitan dengan halal, pengurusan kualiti farmaseutikal, kosmetik dan keusahawanan.  Kini UiTM Cawangan Sarawak menawarkan 58 program daripada 18 fakulti yang merangkumi program di peringkat pra diploma sehinggalah ke peringkat Doktor Falsafah. Menepati perubahan era yang selaras dengan perubahan teknologi 4th Industrial Revolution (IR4.0) penambahbaikan infrastruktur dan infostruktur melalui pembelajaran dinamik, kajian berimpak besar, kreativiti tinggi akan melahirkan tenaga kerja profesional yang mampu bersaing dalam cabaran yang dihadapi.

 

Dengan pelbagai kejayaan dan pencapaian terbilang ini, saya ingin menyeru pelajar-pelajar UiTM Cawangan Sarawak untuk terus berkeyakinan dan berinisiatif dalam menggarap iltizam dan harapan untuk memperteguh keintelektualan bangsa dan memaksimumkan keupayaan agar faedah pendidikan tinggi dan pembangunan sosioekonomi dapat dinikmati oleh semua.

 

Akhir kata, semoga pelajar-pelajar semua akan terus berusaha untuk berjaya dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran memikul amanah diri, keluarga, bangsa dan negara.

 

Sekian, terima kasih.

PROFESOR DR FIRDAUS ABDULLAH

TIMBALAN REKTOR (HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

KEMASUKAN PELAJAR KE KAMPUS DAN KAEDAH PELAKSANAAN PERKULIAHAN SESI 1 2021/2022 (OKTOBER 2021)

HEBAHAN

iStudent Apps
iStudent Apps

Menyemak Keputusan Peperiksaan Pelajar Dengan Mudah

press to zoom
PERMOHONAN KEMASUKAN PRA DIPLOMA SESI MAC 2022
PERMOHONAN KEMASUKAN PRA DIPLOMA SESI MAC 2022

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI 2/2021 - SPEAKING TEST

press to zoom
PROSES PERMOHONAN KAD PELAJAR  BAGI PELAJAR KAMPUS SAMARAHAN 2
PROSES PERMOHONAN KAD PELAJAR BAGI PELAJAR KAMPUS SAMARAHAN 2

press to zoom
1/35

IMBAS QR KOD

KALENDAR AKADEMIK SESI I 2021/2022
PROGRAM PRA-DIPLOMA, DIPLOMA & SARJANA MUDA
OKOTBER 2021 - FEBRUARI 2022 

Untitled design (5).png
Untitled design (4).png
JADUAL MINGGU EDU 5.0_UiTM 20214.png

JADUAL MINGGU EDU 5.0@UiTM
SESI 20214 (OKTOBER 2021)